Main Page Sitemap

Hür fikirler atilla yayla


Fikir akmlarnda ve fikir gelitirmede makalelerin ve kitaplarn yeri tartlmaz.
Dolaysyla, bu derleme, popüler medyada liberal etiketi yaptrlanlarn orijinal teori açsndan ne kadar liberal olduunu deerlendirmede de bir ölçüt seti salyor denebilir.
Eer internet balants olmayan bir bilgisayar kullanyorsanz, buraya tklayarak, iletim sisteminize uygun bir PDF okuyucu program indirebilirsiniz.Nsanlar büyük liberal filozoflar okuma ve fikirlerinden yararlanma imkânndan mahrum kald.Nsanln entelektüel birikiminin en önemli ksmna verilen ad olan liberalizm gün na çkamad.Ayrntlar için lütfen tklayn.1950"de çok partili hayata dönülünce, liberal dünce yeniden domak için bir frsat buldu.Türkiye yllarca Kemalist vesayetin boyunduruunda yaad.yayla'nn hep yazd gibi Türkiye'nin en temel problemlerinden biri bürokratik vesayettir.Barnett, Charles Larmore, William Galston ve Chandran Kukathas"dan çeviriler yer alyor.Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki, 5816 Sayl Kanun'a dayanarak açlm olan ceza davas için hazrlam ve mahkemeye sunmutur.Yayla "Hür fikirler" sitesinde bu konuda çok iyi yazlar yaynlad.
Uslu"nun ve beraber çalt arkadalarnn youn emeinin ürünü olan bu derleme, hemen hemen geni anlamda liberal gelenek içinde yer alan tüm ana çizgiler -yani Amerikan liberalizmi, klasik liberalizm ve anarko-kapitalizm- açsndan yazlm makaleler kapsyor.
Makaleleri okuyabilmek için bilgisayarnzda bir adet PDF okuyucu programnn olmas gerekmektedir.
"Liberalizm El Kitab" ve "Hangi Liberalizm?" tüm merakl okurlara tavsiye edilmeye deer.
liberal Dünce Topluluu Bakan Atilla Yayla Gezi kalkmas döneminden eçimlerine kadar Yeni afak'ta haftada 3 köe yazd ve gerçekten o zor dönemde demokrasinin yannda en dik ve tavizsiz duran entelektüel kalemlerden biriydi.keke Atilla Yayla Yeni afak'tan hiç ayrlmasayd hem kendisi hem Türkiye için çok daha iyi olacakt.ya bu problemi demokrasiyi engelleyemeyecei kadar azaltacaz ya da bürokratik vesayet bir ekilde, dorudan doruya veya dolayl olarak geri dönecek.Çünkü, sol liberal denen kimseler ile klasik liberaller önümüzdeki ylarda daha fazla ayracaa benziyor.ne Kemalist vesayet ne de Gülenist vesayet, zihniyet ve yaplanma olarak tam manasyla tasfiye edilebildi.Yazar: Atilla Yayla, yazar Hakknda: 1957'de Krehir'de dodu.Osmanl"da Prens Sebahaddin ve Cavit Bey gibi isimlerle boy gösteren liberalizm filizi, maalesef, fidana ve çnara dönüemedi.Sanyorum bu husus Türkiye"de gitgide daha fazla önem kazanacak.Kemal liberalizmin ancak sömürge yönetimlerine uygun olduu kanaatindeydi.bürokratik vesayetle mücadelenin en önemli ayaklarndan biri yarg bürokrasisini hem demokratik meruiyete sahip klmak hem de demokratik kontrol ve denetim altnda tutmak.Freeman"n klasik liberalizme yönelik eletirilerine ksmen benzer ksmen farkl argümanlarla ben ve Brennan ayr ayr cevap veriyoruz.Türkiye gibi ar politize, siyasî sistemin kurallarnn yeterince geliip oturmad, Akdeniz bölgesinin tez canllk ve kestirmecilik karakter özelliklerinin hemen hemen her insanda yansd, ifahî kültürün yazl kültürü fazlasyla bastrd bir corafyada kalc, iz brakm, yazl kaynaklara gitmek, onlardan sabrl erotik anzeigen münster ve soukkanl bir çabayla yararlanmak her.Mevcut anayasa deiiklii teklif paketi bu karl bembeyaz hafta boyunca tbmm'de detayl olarak konuulacak.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap